Aotus ericoides

FABACEAE – Aotus ericoides – Aotus