Entolasia stricta

POACEAE – Entolasia stricta – Wiry Panic