Gynochthodes jasminoides

RUBIACEAE – Gynochthodes jasminoides – Jasmine Morinda
Previously known as Morinda jasminoides