Persoonia linearis

PROTEACEAE – Persoonia linearis – Narrow-leaf Geebung